ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800.
ออกแบบโดย  กลาง.สสน.สป.
โทร. 029101558, 025858396
 
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
Web Master : admin.odl@mod.go.th


 
 
Enter security code:
 Security code