รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง

 
LINE_ALBUM_รป-ผงกองตาง-ๆ-สสน_220523.jpg