สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สสน.สป

iconStar.gifปีงบประมาณ พ.ศ. 2565iconStar-(1).gif


iconNew6-(2).gif เดือน ส.ค.65 [ Download ]
 เดือน ก.ค.65 [ Download ]
เดือน มิ.ย.65 [ Download ]
เดือน พ.ค.65 [ Download ]
เดือน เม.ย.65 [ Download ]
เดือน มี.ค.65 [ Download ]
เดือน ก.พ.65 [ Download ]

เดือน ม.ค.65 [ Download ]
เดือน ธ.ค.64 [ Download ]
เดือน พ.ย.64 [ Download ]
เดือน ต.ค.64 [ Download ]

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เดือน ก.ย.64 [ Download ]
เดือน ส.ค.64 [ Download ]
เดือน ก.ค.64 [ Download ]
เดือน มิ.ย.64 [ Download ]
เดือน พ.ค.64 [ Download ]
เดือน เม.ย.64 [ Download ]
เดือน มี.ค.64 [ Download ]
เดือน ก.พ.64 [ Download ]
เดือน ม.ค.64 [ Download ]
เดือน ธ.ค.63 [ Download ]
เดือน พ.ย.63 [ Download ]
เดือน ต.ค.63 [ Download ]

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กกบพ.สสน.สป.

iconStar.gifปีงบประมาณ พ.ศ. 2565iconStar-(1).gif

iconNew1.gif เดือน ส.ค.65 [ Download ]
 เดือน ก.ค.65 [ Download ]
 เดือน มิ.ย.65 [ Download ]
เดือน พ.ค.65 [ Download ]

เดือน เม.ย.65 [ Download ]
เดือน มี.ค.65 [ Download ]
เดือน ก.พ.65 [ Download ]
เดือน ม.ค.65 [ Download ]
เดือน ธ.ค.64 [ Download ]
เดือน พ.ย.64 [ Download ]
เดือน ต.ค.64 [ Download ]
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เดือน ก.ย.64 [ Download ]
เดือน ส.ค.64 [ Download ]
เดือน ก.ค.64 [ Download ]
เดือน มิ.ย.64 [ Download ]
เดือน พ.ค.64 [ Download ]
เดือน เม.ย.64 [ Download ]
เดือน มี.ค.64 [ Download ]
เดือน ก.พ.64 [ Download ]
เดือน ม.ค.64 [ Download ]
เดือน ธ.ค.63 [ Download ]
เดือน พ.ย.63 [ Download ]
เดือน ต.ค.63 [ Download ]